fbpx
2K23_slaider-3900x1440

Katarzyna Piotrowska-Mańko

ADWOKAT, MEDIATOR

Katarzyna Effort-Szczepaniak

ADWOKAT, MEDIATOR

O KANCELARII

Kancelaria z siedzibą w Łodzi. Prowadzimy obsługę podmiotów na terenie całego kraju. Podstawową dewizą kancelarii jest pozostawanie w stałym i bezpośrednim kontakcie z klientem. Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów także w miejscu ich siedziby.

Profesjonalnie wspieramy kobiecy biznes, świadcząc kompleksową obsługę prawną, małym jak i większym przedsiębiorstwom tworzonym lub zarządzanym przez kobiety.

Koncentrujemy się na możliwie szybkim i skutecznym rozwiązywaniu bieżących problemów. Struktura firmy pozwala na indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz optymalizację kosztów.

 • Twórcy i artyści

  Doradzamy szeroko pojętej branży kreatywnej (graficy, architekci, operatorzy, fotograficy, twórcy) w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także innych relacji cywilno-prawnych łączących ich z kontrahentami. www.autorsky.pl

 • EDUKACJA i OŚWIATA

  Doradzamy ale także szkolimy pracujących w oświacie. Mediacje i prawo oświatowe, a także zagadnienia prawa rodzinnego w szkole to zagadnienia, którym zapewniamy obsługę prawną.

 • Branża budowlana, deweloperzy

  Obejmujemy zakresem obsługi branżę deweloperską i budowlaną, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Świadczymy doradztwo w zakresie zawierania umów w procesie inwestycyjnym. Podmiotami, które wspieramy są także podmioty świadczące usługi P.POŻ i BHP.

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET

  Doradzając kobietom w biznesie, stawiamy na profesjonalizm i elastyczność w podejściu do każdego przedsiębiorstwa. Proponujemy konkretne rozwiązania: zarówno kompleksowe planowanie przedsięwzięcia od strony prawnej, jak i wsparcie w prowadzonym już biznesie.

 • MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

  Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych i budowlanych na każdym etapie ich działalności, a także udzielamy wsparcia w sprawach sądowych.

 • KLIENCI INDYWIDUALNI

  Z naszego wsparcia korzystają także osoby prywatne m.in. w sprawach rozwodowych, spadkowych, o alimenty, a także w skomplikowanych sprawach porwań rodzicielskich.

KOMUNIKAT

NARUSZENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją RODO związaną z możliwością naruszenia danych osobowych.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze to, że Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami RODO, jako administrator danych (Adwokat Katarzyna Effort-Szczepaniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź), jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) wymagają aby:

 1. opisać, jaki jest charakter naruszenia ochrony danych osobowych
 2. opisać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 3. opisać środki zastosowane lub proponowane przez nas w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych.
 4. wskazać zalecenia, co do zminimalizowania ewentualnych negatywnych
  skutków naruszenia.
 5. wskazać imię, nazwisko i dane kontaktowe administratora danych.

Wskazane poniżej możliwe konsekwencje naruszenia nie muszą, a jedynie mogą wystąpić i zostały wskazane jako możliwe z uwagi na zakres danych osobowych, którego naruszenie dotyczy

 1. Charakter naruszenia ochrony danychW dniu 21.05.2023 doszło do naruszenia danych osobowych polegającego na dokonaniu włamania i kradzieży nośnika, na którym przetwarzane były dane osobowe związane z prowadzonymi sprawami lub współpracą. Nośnik znajdował się w zamkniętym budynku, był zabezpieczony i zahasłowany, jednakże potencjalnie mogło dojść do naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na ewentualnej możliwości dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.
 2. Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowychZawiadamiając o naruszeniu danych osobowych jesteśmy zobligowani do poinformowania o możliwych konsekwencjach naruszenia, które mogą ale nie muszą wystąpić po Państwa stronie, tj.:

Wśród praktycznych możliwych konsekwencji naruszenia należy wskazać przykładowo następujące sytuacje:

Możliwe konsekwencje naruszenia i propozycja środków mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków konsekwencji:

 1. Wyłudzenie kredytu / pożyczki z wykorzystaniem utraconych danych osobowych
  – Zastrzeżenie danych w Biurze Informacji Kredytowej. Jak zastrzec dane w Biurze Informacji Kredytowej? W tym celu należy:

  • Wejść na stronę internetową https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/alerty-bik
  • Wypełnić formularz, podając wszystkie niezbędne dane oznaczone symbolem [*],
  • Zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć jego akceptację,
  • Wykonać przelew identyfikacyjny
  • Ustawić hasło które należy potwierdzić klikając na link weryfikacyjny, który zostanie przesłany na podany adres email,
  • Zatwierdzić ofertę i aktywować alerty,
 2. Osoba znajdująca się z posiadaniu numeru PESEL może:
  1. a) założyć konto w serwisie aukcyjnym, wystawiać fikcyjne towary i przyjmować należność, odsprzedać takie konto,
  2. b) ukrywać dochody przed komornikiem i urzędem skarbowym (podszywać się pod osobę, której tożsamość została skradziona), a w konsekwencji dokonać zajęcia komorniczego fikcyjnych długów
   • Wystąpienie do operatora serwisu o usunięcie kont.
   • Dane kontaktowe operatora można znaleźć na jego stronie internetowej, np.: Skontaktuj się z nami – Pomoc Allegro
   • Zawiadomienie organów ścigania.
   • Jak zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
 3. Zawarcie umowy na odległość np. polisy ubezpieczeniowej
 4. Wyłudzenie np. abonamentu komórkowego.
  • Zastrzeżenie danych w Biurze Informacji Kredytowej. Jak zastrzec dane w Biurze Informacji Kredytowej? W tym celu należy:
  • wejść na stronę internetową https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/alerty-bik
  • wypełnić formularz, podając w nim wszystkie niezbędne dane oznaczone [*]
  • zapoznać się z Regulaminem i zaznaczyć jego akceptację
  • potwierdzić swoją tożsamość
  • wykonać przelew identyfikacyjny
  • ustawić hasło, które należy potwierdzić klikając na link weryfikacyjny, który zostanie przesłany n a adres mailowy
  • zatwierdzić ofertę i aktywować alerty.
 1. Rejestracja konta na giełdzie kryptowalut.
 2. Po wyłudzeniu kredytu lub pożyczki, stanowiącego konsekwencję naruszenia opisaną w pkt 1 dochodzenia nienależnego świadczenia
  • Należy odbierać korespondencję z sądów i w razie potrzeby podjąć działania procesowe np. złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w ustawowym terminie.
  • Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty: formularz_sp.pdf
 3. Dopisanie do Krajowego Rejestru Dłużników
  • Złożenie tzw. „zarzutu do KRD”
  • Jak złożyć zarzut do KRD? KRD_RzF_kompedium.pdf (dit.wroc.pl).
  • Zawiadomić organy ścigania.
  • Jak zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
 4. Dopisanie do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
  • Wystąpienie do ERIF z wnioskiem o wykreślenie danych.
  • Więcej informacji na stronie: Strona główna – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • Zawiadomienie organów ścigania.
  • Jak zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
 5. Uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.
  • Poinformowanie Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwości nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w celu wyłudzenia świadczenia,
  • Dane kontaktowe NFZ: Centrala NFZ / Kontakt / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
  • Zawiadomienie organów ścigania.
  • Jak zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
 6. Korzystanie z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np. wykorzystania danych do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego
  • Zawiadomienie organów ścigania.
  • Jak zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
  • Jeśli to możliwe złożenie wniosku o reasumpcję głosowania z uwagi na to, że w głosowaniu uczestniczyła osoba nieuprawniona do głosowania
 7. Możliwość szykan i dyskryminacji/mobbingu z uwagi na ujawnienie danych dotyczących zdrowia, wyroków skazujących lub informacji dotyczących czynów zabronionych
  • Skorzystanie z ochrony dóbr osobistych przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego (art. 23 i 24) oraz przepisami kodeksu postępowania cywilnego – wystąpienie z pozwem o ochronę dóbr osobistych,
  • W przypadku mobbingu skorzystanie z ochrony kodeksu pracy (art. 93 ze zn. 3)

Wobec zaistniałego naruszenia, zostały wdrożone działania, których celem było przede wszystkim zminimalizowanie bądź całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie mogą łączyć się dla Pani/Pana z tym naruszeniem.

Wdrożone środki to przede wszystkim:

 1. niezwłocznie zawiadomione zostały organy ścigania (Policja), która przybyła na miejsce zdarzenia w kilkadziesiąt minut po nim oraz zebrała materiał dowodowy,
 2. zmienione zostały hasła dostępowe (logowania) do portali, serwisów i usług online.
 3. wzmacniamy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa danych osobowych mające na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości,
 4. wdrażamy podwyższone zabezpieczenia zarówno fizyczne jak i techniczne/elektroniczne, zawarto umowę z podmiotem zajmującym się fizyczną i techniczną ochroną nieruchomości,
 5. naruszenie ochrony danych osobowych zostało zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze względu na troskę o Pani/Pana sytuację, chcielibyśmy poinformować, że rekomendowanym działaniem, które może podjąć tylko Pani/Pan jest rejestracja w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), dzięki czemu przy każdorazowej próbie ewentualnego zaciągnięcia kredytu czy pożyczki przez osobę posługującą się Pani/Pana numerem identyfikacyjnym PESEL lub numerem dowodu osobistego – otrzyma Pani/Pan alert poprzez wiadomość SMS/e-mail. W załączeniu do niniejszego dokumentu przedstawiamy instrukcję zgłoszenia utraty numeru PESEL do BIK.

Z daleko idącej ostrożności zalecamy zwrócenie uwagi i zgłoszenie do Kancelarii, czy ktoś podszywając się pod Kancelarię lub adwokata (jeżeli występują co do tego wątpliwości) oczekuje od Państwa potwierdzania tożsamości, np. podając inne dane, proponując aneks do umowy, informując o wpłacie należności, informując o konieczności przesłania kopii dokumentu tożsamości (skanów) lub pełnomocnictwa.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o wykorzystywaniu Państwa danych osobowych przez osobę nieuprawnioną prosimy o jak najszybsze przekazanie tej informacji.

Porada prawna

Indywidualne w siedzibach kancelarii lub w formie e-porad, poprzez kontakt mailowy.

Opinia prawna

Sporządzamy opinie prawne w formie pisemnej. Usługa obejmuje rozmowę z klientem i analizę dokumentów.

Prowadzenie sprawy

Analiza dokumentów, strategia, pism procesowe, reprezentacja przed sądami lub innymi organami.

nasz zespół

Jesteśmy zespołem profesjonalistów gotowych do wszechstronnego wsparcia twojego biznesu.

2K23_team_484x393-kpm

adw. KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO LL.M.

Adwokat i mediator. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Łodzi oraz studia Magister Legum w Katedrze Prawa Publicznego Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Wpisana na listę adwokacką Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w 2010 r. Wpisana na listę Rechtsanwälte im Konsularbezirk der Botschaft Warschau.

W kancelarii odpowiada za sprawy z zakresu m.in. prawa cywilnego w tym: z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, a także prawa rodzinnego (w tym: rozdzielność majątkowa, rozwody), prawa spadkowego (w tym: dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku) i nieruchomościowego (w tym: zniesienie prawa własności, zasiedzenie, regulowanie stanu prawnego). Zajmuje się naruszeniami dóbr osobistych zarówno w aspekcie karnym, jak i cywilnym (w tym: hejt w internecie).

2K23_team_484x393-kesz

adw. KATARZYNA EFFORT-SZCZEPANIAK

Adwokat i mediator. Ukończyła Wydział Praw i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej gdzie obroniła pracę: „Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie ETS”). Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych „Mediacja gospodarcza z elementami wiedzy pozaprawnej” na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2012 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2015 r. jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od od 2019 r. jest Członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Pełni również funkcję stałego mediatora z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i Sądu Okręgowego w Łodzi.

Specjalizuje się w sporach cywilnych, prawie gospodarczym z uwzględnieniem procesów budowlanych (obsługa developerów), własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie) jak również w sprawach rodzinnych i spadkowych.

PRAKTYKA

Postępowanie przedsądowe

Pomoc profesjonalisty jest potrzebna głównie by uniknąć wizyty w Sądzie, aby nie powstał konflikty czy spór, na który trzeba wydatkować czas i środki. Naszym Klientom pomagamy przygotować się właściwie do prowadzonej działalności zawodowej, biznesowej, czy życiowej po prostu.

Nieznajomość praw szkodzi, w szczególności kiedy prowadzą Państwo działalność gospodarczą bez względu na jej rozmiary.

Przygotowujemy umowy chroniące odpowiednio naszych klientów, doradzamy jakie podjąć kroki aby prowadzić działalność skutecznie i zgodnie z prawem, przewidujemy ryzyka prawne, pomagamy przy zakładaniu spółek, czy indywidualnej działalności. Udzielamy wsparcia w negocjacjach, przygotowujemy opinie prawne, niezbędną dokumentację, pomagamy podjąć prawidłową decyzję biznesową.

Procedura sądowa

Pomoc profesjonalisty jest potrzebna głównie by uniknąć wizyty w Sądzie, aby nie powstał konflikty czy spór, na który trzeba wydatkować czas i środki. Naszym Klientom pomagamy przygotować się właściwie do prowadzonej działalności zawodowej, biznesowej, czy życiowej po prostu.

Nieznajomość praw szkodzi, w szczególności kiedy prowadzą Państwo działalność gospodarczą bez względu na jej rozmiary.

Przygotowujemy umowy chroniące odpowiednio naszych klientów, doradzamy jakie podjąć kroki aby prowadzić działalność skutecznie i zgodnie z prawem, przewidujemy ryzyka prawne, pomagamy przy zakładaniu spółek, czy indywidualnej działalności. Udzielamy wsparcia w negocjacjach, przygotowujemy opinie prawne, niezbędną dokumentację, pomagamy podjąć prawidłową decyzję biznesową.

Mediacje

Udzielamy profesjonalnej pomocy naszym klientom podczas mediacji. Bierzemy w niej udział lub pomagamy stronom w samodzielnym mediowaniu. Jesteśmy kancelarią „przyjazną mediacji”, informujemy i rekomendujemy ten sposób rozwiązania sporu, tam gdzie jest to możliwe i korzystne dla klienta. Poprzez mediację spory można rozwiązać szybko, sprawnie i bez uszczerbku dla wizerunku, czy dalszej współpracy biznesowej stron.

Mediacja to dobrowolny, całkowicie poufny proces, w której kompetentna, niezależna i bezstronna osoba – mediator, pomaga stronom sporu poradzić sobie z konfliktem, zidentyfikować jego sedno, odkryć rzeczywiste interesy i pomóc znaleźć sposób jego zakończenia.

Poprzez zawarcie ugody, każda ze stron coś uzyskuje jednocześnie godząc się na pewne ustępstwa. W mediacji to strony są dobrowolnie kształtują proces dojścia do ugody i są odpowiedzialne za jej efekt, czyli zawarcie ugody bądź nie. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a co za tym idzie taką samą moc jak „prawdziwy wyrok”.

Ochrona własności intelektualnej

Pomoc profesjonalisty jest potrzebna głównie by uniknąć wizyty w Sądzie, aby nie powstał konflikty czy spór, na który trzeba wydatkować czas i środki. Naszym Klientom pomagamy przygotować się właściwie do prowadzonej działalności zawodowej, biznesowej, czy życiowej po prostu.

Nieznajomość praw szkodzi, w szczególności kiedy prowadzą Państwo działalność gospodarczą bez względu na jej rozmiary.

Przygotowujemy umowy chroniące odpowiednio naszych klientów, doradzamy jakie podjąć kroki aby prowadzić działalność skutecznie i zgodnie z prawem, przewidujemy ryzyka prawne, pomagamy przy zakładaniu spółek, czy indywidualnej działalności. Udzielamy wsparcia w negocjacjach, przygotowujemy opinie prawne, niezbędną dokumentację, pomagamy podjąć prawidłową decyzję biznesową.

Prawo budowlane

To studnia bez dna. Każdy, kto kiedykolwiek robił choćby remont mieszkania, nie wspominając o budowie domu, wie ile problemów może dostarczyć taki projekt.

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach ich inwestycji, zakupu nieruchomości, regulowania stanów prawnych, występujemy o odzyskanie niesłusznie przejętych nieruchomości, doradzamy jak zawierać umowy o roboty budowalne oraz jak je skutecznie egzekwować.

Reprezentujemy też przedsiębiorców, prowadzących działalność budowlaną na większą skalę (deweloperzy oraz firmy budowlane prowadząc sprawy wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego – wykonawców, inwestorów, a także podwykonawców i odbiorców. Prowadzimy procesy podwykonawców dochądzących roszczeń przeciwko wykonawcom i inwestorom, a także z zakresu kar umownych.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to bardzo szerokie zagadnienie. Często sprawy z tego zakresu są bardzo rozwojowe.

Nierzadko klienci zgłaszają się będąc w trudnej sytuacji rodzinnej, potrzebując natychmiastowej reakcji na ustalenie miejsca pobytu dzieci.

Zakres ochrony przewidzianej w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym daje wiele możliwości rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów, jednak tkwiąc w środku konfliktu, zwykle nie ma możliwości skorzystania samemu z prawem przewidzianych środków. Zajmujemy się sprawami pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, dochodzenia alimentów, ustalania kontaktów między dziećmi a rodzicami, prowadzimy mediacje w zakresie spraw dotyczących dzieci, jak i w sprawach rozwodowych. Dokonujemy rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego. Uczestniczymy w postępowaniach o uprowadzenie dziecka za granicę.

Prawo nowych technologii

Prawo nowych technologii to dziedzina, która zmienia się dosłownie z dnia na dzień.

Wspieramy klientów, którzy funkcjonują w świecie cyfrowym i szukają ochrony dla swoich praw oraz tych, którzy czerpią korzyści z osiągnięć technologicznych.

W udzielanym przez nas wsparciu prawnym staramy się dbać o to, aby nasze porady były zgodne zarówno ze zmieniającym się codzienne prawem oraz aby zapewniały jak najbardziej korzystne rozwiązania problemów prawnych naszych klientów. Nie boimy się żadnych wyzwań, jakie stawiają przed prawnikami nowe technologie i uważamy, że te mogą stać się naszym sprzymierzeńcem w świadczeniu profesjonalnego poradnictwa prawnego. Dostrzegamy ogromny potencjał w tej dziedzinie prawa.

Szkolenia

OSOBY FIZYCZNE. PRZDSIĘBIORCY. FIRMY.

Potrzebujesz wzorca standardowej umowy? Może Twoja sytuacja wymaga indywidalnej treści.
Wybierz umowę lub pakiet umów dla siebie.
Możesz też zamówić UMOWĘ przygotowaną tylko dla Ciebie – skontaktuj się z nami.

Poradniki

Bazując na naszym doświadczeniu przygotowaliśmy poradniki do pobrania.

2K_poradnik-PSC-operatorski-cover

Dobre umowy operatorskie

Dotychczasowe doświadczenie z prawem własności intelektualnej i obsługą twórców oraz zanalizowanie umów autorów zdjęć pozwoliło nam na stworzenie dla środowiska operatorów e-booka, manula, swoistego przewodnika tworzenia dobrych umów operatorskich.

Przekazujemy Wam więc szkic istotnych elementów, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w Waszych umowach. Jednak to, jaką konkretnie umowę podpisze autor zdjęć zależy już od niego samego.

Nasi Klienci negocjują umowy przy naszym udziale, stąd wiemy że nie zawsze są to proste rozmowy, ale zwykle dają dobre rezultaty. Jak pokazują aktualne wydarzenia, nawet umowy z bankami okazują się negocjowalne, co kiedyś wydawało się wręcz niemożliwe.

POBIERZ

Kontakt

ŁÓDŹ

ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
T: +48 602 183 812
M: katarzyna.effort@adwokatura.pl

adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko
T: +48 605 090 569
M: katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl

Klauzula prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez :2K  Konsorcjum Kancelarii Adwokackich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, zgodnie z polityką prywatności :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich, z którą się zapoznałem.

Administratorem danych osobowych jest adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko i adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak | :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak jest to niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi, potem mogą podlegać archiwizacji.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże konieczne celem nawiązania kontaktu z kancelarią i odpowiedzi na pytanie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Możecie Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wyślij mail bezpośrednio.

6 + 2 = ?

2K_blog